WORLD
WIDE
WINE
In vino veritas
Türkiye Ulaşım Rehberi
şarap, in vino veritas

Günün Dörtlüğü

Bizde önce de günler geceler varmış,
Feleğin kubbesinden nice yıldızlar kaymış,
Adımını yavaş at, incinmesin yaprak bile,
Şu bastığın yerde, birinin gözü kalmış.

Öner Yağcı, Hayyam, Yaşamı ve Bütün Dörtlükleri